2nd Safar 1442 ~ 18th September 2020

Makkah 'Isha
(Surah Najm: Ayaah 1-32) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


2nd Safar 1442 ~ 18th September 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs Ma’un & Nasr) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio


2nd Safar 1442 ~ 18th September 2020

Makkah Maghrib
(Surah Infitaar) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


2nd Safar 1442 ~ 18th September 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Nazi’at: Ayaah 27-46) Sheikh Budayr


Download 128kbps Audio1st Safar 1442 ~ 18th September 2020

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Usaamah Khayyat


Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs ‘Alaa & Ghashiya


Download 128kbps Audio


1st Safar 1442 ~ 18th September 2020

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Salaah al Budayr


Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs Falaq & Nas


Download 128kbps Audio


1st Safar 1442 ~ 18th September 2020

Makkah Fajr
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Dosary


Download Audio

1st Safar 1442 ~ 18th September 2020

Madeenah Fajr 
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Muhanna


Download Audio