24th Dhul Hijjah 1441 ~ 13th August 2020

Makkah 'Isha
(Surah Burooj) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


24th Dhul Hijjah 1441 ~ 13th August 2020

Madeenah 'Isha
(Surah Qaf: Ayaah 16-35) Sheikh Ale SheikhDownload 128kbps Audio


24th Dhul Hijjah 1441 ~ 13th August 2020

Makkah Maghrib
(Surahs Teen & Ma’un) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


24th Dhul Hijjah 1441 ~ 13th August 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 5-9 & 192-194) Sheikh Thubayty


Download 128kbps Audio23rd Dhul Hijjah 1441 ~ 13th August 2020

Makkah Fajr
(Surah Anbiya: Ayaah 92-112) Sheikh Mu'ayqali


Download Audio

23rd Dhul Hijjah 1441 ~ 13th August 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Nooh) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download Audio


23rd Dhul Hijjah 1441 ~ 12th August 2020

Makkah 'Isha
(Surah Fatir: Ayaah 27-40) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


23rd Dhul Hijjah 1441 ~ 12th August 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs Baqarah: Ayaah 285-286 & Isra: 110-111) Sheikh Ale SheikhDownload 128kbps Audio


23rd Dhul Hijjah 1441 ~ 12th August 2020

Makkah Maghrib
(Surah Fatir: Ayaah 15-26) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


23rd Dhul Hijjah 1441 ~ 12th August 2020

Madeenah Maghrib
(Surahs Shura: Ayaah 17-22) Sheikh Thubayty


Download 128kbps Audio