6th Shabaan 1435 ~ 3rd June 2014

Makkah 'Isha
(Surah Zumar: Ayaah 22-31) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio6th Shabaan 1435 ~ 3rd June 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Nooh: Ayaah 1-20) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Shabaan 1435 ~ 3rd June 2014

Makkah Maghrib
(Surah Yunus: Ayaah 57-64) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Shabaan 1435 ~ 3rd June 2014

Madeenah Maghrib
(Surah Ankaboot: Ayaah 56-62) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Shabaan 1435 ~ 3rd June 2014

Makkah Fajr
(Surah An'aam: Ayaah 59-82) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Shabaan 1435 ~ 3rd June 2014

Madeenah Fajr
(Surah Ahzaab: Ayaah 53-73) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio