2nd Safar 1442 ~ 18th September 2020

Makkah 'Isha
(Surah Najm: Ayaah 1-32) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


2nd Safar 1442 ~ 18th September 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs Ma’un & Nasr) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio


2nd Safar 1442 ~ 18th September 2020

Makkah Maghrib
(Surah Infitaar) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


2nd Safar 1442 ~ 18th September 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Nazi’at: Ayaah 27-46) Sheikh Budayr


Download 128kbps Audio1st Safar 1442 ~ 18th September 2020

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Usaamah Khayyat


Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs ‘Alaa & Ghashiya


Download 128kbps Audio


1st Safar 1442 ~ 18th September 2020

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Salaah al Budayr


Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs Falaq & Nas


Download 128kbps Audio


1st Safar 1442 ~ 18th September 2020

Makkah Fajr
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Dosary


Download Audio

1st Safar 1442 ~ 18th September 2020

Madeenah Fajr 
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Muhanna


Download Audio


24th Muharram 1442 ~ 11th September 2020

Makkah 'Isha
(Surah Mulk: Ayaah 1-18) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


24th Muharram 1442 ~ 11th September 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs Shams & Layl) Sheikh MuhannaDownload 128kbps Audio


24th Muharram 1442 ~ 11th September 2020

Makkah Maghrib
(Surahs Yaseen: Ayaah 71-83 & Hujuraat: 13-18) Sheikh Juhany


Download 128kbps Audio


24th Muharram 1442 ~ 11th September 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Tawbah: Ayaah 111-116) Sheikh Bu'ayjaan


Download 128kbps Audio23rd Muharram 1442 ~ 11th September 2020

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Saalih ibn HumaidDownload 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa & Ghashiya


Download 128kbps Audio23rd Muharram 1442 ~ 11th September 2020

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Bu'ayjaan


Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs 'Alaa & Ghashiya


Download 128kbps Audio


23rd Muharram 1442 ~ 11th September 2020

Makkah Fajr
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Juhany


Download Audio

23rd Muharram 1442 ~ 11th September 2020

Madeenah Fajr 
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Ahmad al Hudhaify


Download Audio


22nd Muharram 1442 ~ 9th September 2020

Makkah 'Isha
(Surah Insaan: Ayaah 1-22) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


22nd Muharram 1442 ~ 9th September 2020

Madeenah 'Isha
(Surah Najm: Ayaah 1-25) Sheikh MuhannaDownload 128kbps Audio


22nd Muharram 1442 ~ 9th September 2020

Makkah Maghrib
(Surah Jathiyah: Ayaah 21-26) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


22nd Muharram 1442 ~ 9th September 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 24-34) Sheikh Bu'ayjaan


Download 128kbps Audio21st Muharram 1442 ~ 9th September 2020

Makkah Fajr
(Surahs Infitaar & Taariq) Sheikh Juhany


Download Audio

21st Muharram 1442 ~ 9th September 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 19-32) Sheikh Muhanna


Download Audio


21st Muharram 1442 ~ 8th September 2020

Makkah 'Isha
(Surah Nisa: Ayaah 105-113) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


21st Muharram 1442 ~ 8th September 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs ‘Alaa & Duha) Sheikh MuhannaDownload 128kbps Audio


21st Muharram 1442 ~ 8th September 2020

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 165-171) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


21st Muharram 1442 ~ 8th September 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 153-160) Sheikh Bu'ayjaan


Download 128kbps Audio17th Muharram 1442 ~ 4th September 2020

Makkah 'Isha
(Surah Infitaar) Sheikh Dosary


Download 128kbps Audio


17th Muharram 1442 ~ 4th September 2020

Madeenah 'Isha
(Surah Waqi’ah: Ayaah 1-56) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio


17th Muharram 1442 ~ 4th September 2020

Makkah Maghrib
(Surahs Teen & Quraysh) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


17th Muharram 1442 ~ 4th September 2020

Madeenah Maghrib
(Surahs Infitaar: Ayaah 13-19 & Burooj: 12-22) Sheikh Ale Sheikh


Download 128kbps Audio16th Muharram 1442 ~ 4th September 2020

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh SudaisDownload 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs Kafiroon & IkhlaasDownload 128kbps Audio


16th Muharram 1442 ~ 4th September 2020

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Hussain aal ash Sheikh


Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs ‘Asr & Nas


Download 128kbps Audio


16th Muharram 1442 ~ 4th September 2020

Makkah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 135-157) Sheikh Dosary


Download Audio

16th Muharram 1442 ~ 4th September 2020

Madeenah Fajr 
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download Audio