17th May 2010 ~ 4th Jumada ath Thaani 1431

Madeenah 'Isha
(Surah Saba 24-34) Sheikh Hudhaify


Download Audio (Save Target As)Download Video (29 MB)

17th May 2010 ~ 4th Jumada ath Thaani 1431

Makkah 'Isha
(Surah Ahzab 53-62) Sheikh Ghamdi


Download Audio (Save Target As)Download Video (32 MB)

17th May 2010 ~ 4th Jumada ath Thaani 1431

Madeenah Maghrib
(Surah Anbiya 30-35) Sheikh Budayr


Download Audio (Save Target As)Download Video (23 MB)

17th May 2010 ~ 4th Jumada ath Thaani 1431

Makkah Maghrib
(Surah Najm 27-45) Sheikh Mu'ayqali


Download Audio (Save Target As)Download Video (26 MB)

17th May 2010 ~ 3rd Jumada ath Thaani 1431

Madeenah Fajr
(Surah 'Araaf 1-31) Sheikh Budayr


Download Audio (Save Target As)Download Video (48 MB)

17th May 2010 ~ 3rd Jumada ath Thaani 1431

Makkah Fajr
(Surah Ale 'Imran 1-17) Sheikh Ghazzawi


Download Audio (Save Target As)Download Video (37 MB)