Makkah Taraweeh - Night 29

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Haqqah to Muddathir


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Qiyaamah to Nazi’at


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerNo comments: