Makkah Tahajjud - Night 8

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Hashr to Taghabun


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs Talaaq to Qalam


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs Duha, Kawthar & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer 

No comments: