Makkah Taraweeh ~ Night 29

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Haqqah to Jinn


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abduallah al Juhany
Surahs Muzzamil to Nazi’atDownload Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD: