Makkah Taraweeh ~ Night 25

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Saba: Ayaah 23-54 & Fatir


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surah YaseenDownload Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:

No comments: