Madeenah Taraweeh ~ Night 25

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surahs Saba: Ayaah 24-54, Fatir & Yaseen: 1-12


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surah Yaseen: Ayaah 13-83


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


No comments: