Makkah Taraweeh - Night 25

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Saba: Ayaah 22-54 & Fatir


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Dosary
Surah Yaseen


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


No comments: