Madeenah Taraweeh - Night 25

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surahs Saba: Ayaah 24-54 & Fatir


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surah Yaseen


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


No comments: