Madeenah Taraweeh - Night 19

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah Nahl: Ayaah 53-119


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs Nahl: Ayaah 120-128 & Isra: 1-51


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: