Madeenah Taraweeh - Night 16

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah Hud: Ayaah 36-123


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surah Yusuf: Ayaah 1-53


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs Zalzalah, Qari’ah & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: