Makkah Taraweeh - Night 26

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Zumar: Ayaah 53-75 & Ghaafir: 1-55


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah Ghaafir: Ayaah 56-85 & Fussilat: 1-18


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

No comments: