Makkah Taraweeh - Night 30

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surah Ibraheem


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah Maryam


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

No comments: