Madeenah Taraweeh - Night 6

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surah Nisa: Ayaah 1-42


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surah Nisa: Ayaah 43-87


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: