Makkah Taraweeh - Night 19

1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Naml: Ayaah 59-93 & Qasas: 1-50Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Qasas: Ayaah 51-88 & Ankaboot: 1-45


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surah Qadr, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

1 comment:

Anonymous said...

Mashallah!! Have finished the 20th juz, only 10 left

MYK