25th Muharram 1435 ~ 29th November 2013

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Khayyat


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio




--------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa and Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio



Watch on Daily Motion: