25th Muharram 1435 ~ 29th November 2013

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Khayyat


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
--------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa and Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioWatch on Daily Motion: