Makkah Taraweeh 1445 - Night 29 | 7th April 2024

1st 4 Rakah led by Sheikh Dosary
Surahs ‘Abasa through Fajr


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Second 4 Rakah led by Sheikh Mu'ayqali
Surahs Balad through Kawthar


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 2 Rakah led by Sheikh Sudais
Surahs Kafiroon through Nas


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Khatam al Quran Dua by Sheikh SudaisDownload Audio: 128kbps

HD:

No comments: