Makkah Taraweeh - Night 29

1st 8 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Naba through Kawthar

Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 2 Rakah & Khatam al Qur'an led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Kafiroon through Nas


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


No comments: