Makkah Tahajjud ~ Night 6

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Fussilat: Ayaah 19-54 & Shura


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surah Zukhruf


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: