Makkah Tahajjud ~ Night 4

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Sajdah & Ahzaab: Ayaah 1-52


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Ahzaab: Ayaah 53-73 & Saba: 1-22


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: