Madeenah Taraweeh - Night 7

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah Nisa: Ayaah 88-134


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surah Nisa: Ayaah 135-176


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: