Madeenah Taraweeh - Night 10

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah An’aam: Ayaah 74-135


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surah An’aam: Ayaah 136-165


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs Qari’ah, Kawthar & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: