Makkah Taraweeh - Night 24

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Ankaboot: Ayaah 28-69 & Room: 1-45


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Room: Ayaah 46-60 & Luqman


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerNo comments: