Makkah Taraweeh - Night 20

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Isra: Ayaah 53-110 & Kahf: 1-26


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yasir Dosary
Surah Kahf: Ayaah 27-82Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh Yasir Dosary
Surahs ‘Asr & Kawthar & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: