Makkah Tahajjud - Night 4

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Sajdah & Ahzaab: Ayaah 1-52


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs Ahzaab: Ayaah 53-73 & Saba: 1-23


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs 'Alaa, Kafiroon, and Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer 

No comments: