Madeenah Taraweeh - Night 1

1st Ten Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah Baqarah: Ayaah 1-66


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah Baqarah: Ayaah 67-105


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: