Makkah Taraweeh - Night 21

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Kahf: Ayah 83-110 & Maryam: 1-76


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Maryam: Ayaah 77-98 & Taha: 1-82Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:

No comments: