Madeenah Taraweeh ~ Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surahs Qamar: Ayaah 1-9, Rahmaan, & Waqi’ah


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surah Hadeed & Mujadilah: Ayaah 1-13


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


No comments: