Madeenah Taraweeh ~ Night 26

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surahs Zumar: Ayaah 53-75 & Ghaafir: 1-55


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs Ghaafir: Ayaah 56-85 & Fussilat: 1-25


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:

No comments: