Madeenah Taraweeh - Night 8

1st Ten Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah Ma’idah: Ayaah 1-40


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah Ma’idah: Ayaah 41-81


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: