Madeenah Taraweeh - Night 3

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surah Baqarah: Ayaah 203-248


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surah Baqarah: Ayaah 249-274


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: