Makkah Taraweeh - Night 25

1st Ten Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Ahqaaf, Muhammad & Fath: Ayaah 1-17


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Fath: Ayaah 18-29, Hujuraat, Qaf & Dhariyaat: 1-37


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:

No comments: