Makkah Taraweeh - Night 22

1st Ten Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Yaseen: Ayaah 33-83 & Saffaat: 1-138


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Saffaat: Ayaah 139-182, Saad, Zumar: 1-31


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:

No comments: