Makkah Tahajjud - Night1

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as SudaisDownload Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs A'laa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: