Makkah Taraweeh - Night 21

1st Ten Rakah led by Sheikh Bandar Baleela
Surahs Ahzaab: Ayaah 35-73 & Saba: 1-23

Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqai
Surahs Saba: Ayaah 24-54, Fatir, & Yaseen: 1-32

Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


No comments: