Madeenah Taraweeh - Night 26

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
(Surahs Dhariyaat: Ayaah 38-60, Toor, Najm, & Qamar)


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
(Surahs Rahmaan, Waqi'ah & Hadeed)

Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

No comments: