Madeenah Taraweeh - Night 22

1st Ten Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surahs Yaseen: Ayaah 33-83 & Saffaat


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surahs Saad & Zumar: Ayaah 1-31


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


No comments: