Hajj Khutbah 1437

Hajj 1437: Khutbah by Sheikh Sudais--------------------------------------
Salaah